This I believe, Mr. President

Asha - Hoschton, Georgia