The power of religious groups

Li - Oak Park, Illinois